2011

Arkiv 2011

Referat af generalforsamling i Resenbro Tennis Klub


Resenbrohallens cafeområde.  Fredag den. 25. marts 2011 kl. 18.00


Dagsorden:


1.Valg af dirigent: Pia Johansen blev valgt.

Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Bestyrelsens beretning (ved formand Ivan Mortensen):


•Klubturneringer er forløbet godt(Claus vil gerne lave turneringsplan igen i år).


•Klubmestre.:

Herresingle: Ivan

Damesingle vinder:Pia

Herredouble vinder:Jon & Claus

Damedouble vinder:Pia & Helle

Mix-double vinder:Charlotte & Claus


•Medlemstal stiger – aktiviteter blev igangsat med annonce, omtale i aviser og omdeling af flyer. Det samme sker igen i år.Tak for indsatsen til dem der har deltaget ved dette.

•Træning med Birgitte er gået godt. Dog ændres det en smule i år.

•Trænings-kickstart for medlemmer: Mandage d. 4. april og 18. april kl. 18.00 - 20.30 kommer træner Birgitte Hostrup og kick-starter os til sæsonen.

For let øvede/ øvede og motionister.

Kom og får pudset teknikken af eller få generelt genopfrisket tennisspillet. Specielt disse 2 mandage.

Tilmelding ikke nødvendigt. Men kom gerne!

•Træning forår/sommer: Herefter kommer 6 mandage med træning for Juniorer, begyndere og let øvede/øvede - opstart 2 maj.

•Softtennis i hallen:  søndage ændredes til fredage i vinter fra kl. 18-19.00.

•Jyllands Ringen - Kurt deltog – tak for indsatsen.

•Byfesten – Deltaget med : Planlægning, kagebagning, borddækning + passe baren. Endvidere var der åbne tennisbaner. Tak for indsatsen.

•Større investeringer i 2010/11. Boldmaskine og container indkøbt.

HHegn og net-reparationer pågår denne sæson.

•Tak til sponsorer: LMK/Palle, Skolen/Ole, Manfred Behn, Ikim Webmaster, HBL-Vine.

•Tak for hjælp til banepleje. Bestyrelsen anmoder medlemmerne om større fremmøde til praktiske opgaver.

Banepleje er sat til mandag d. 28. marts og tirsdag d. 29. marts fra kl.17.00 og et par timer frem, hver aften på disse datoer.

Vi skal have fejet banerne, udenoms-arealer og frisket klubhuset op.

Der serveres pizza mm. til de fremmødte.

Tilmelding ikke nødvendig. Man møder bare op...

3. Regnskab for 2010:

Hanne gennemgik regnskabet. Medlemstallet er stigende, dog er indtægter fra byfesten 2010 faldet. Regnskabet viste et pænt overskud på kr. 10383,00

Regnskabet blev godkendt.


4. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Bestyrelsen :Ivan Mortensen (formand) og Erik Dalgas ikke på valg

Louise Dyhr nyvalgt som kasserer og Claus Christensen  nyvalgt.

Suppleant:Helle Johansson nyvalgt.

Charlotte Christensen har lovet at sørge for bogføring og udarbejdelse af regnskab og tildeles adgang til netbank på lige fod med kasseren.


5. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Revisor:Tina Sørensen

Bente Mortensen

Suppleant:Hanne Nielsen


6. Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag


7. Evt.

Fejemaskinen ønskes solgt snarest.

Aftenen sluttede med et lækkert Pølse/oste-bord

Erik Dalgas (sekretær)Tennis på Tværs i Resenbro!Søndag den 14. august afvikles der igennem DGI ”Tennis på Tværs” på vore egne baner.

Se invitationen her: Tennis_paa_tvaers_Resenbro.pdf  Sidste tilmelding er den  9. august.

Træning efter sommerferien:

Juniortræning starter mandag den 22. august fra kl. 16:00 til 17:30 og afvikles også mandag den 29. august samt den 5. september. Juniorerne deltager i juniorstævne den 28. august.

Seniortræning for nybegynderholdet kører også mandag den 22. august, 29. august samt 5. september. Birgitte Hostrup er igen koblet på som træner, men denne gang med en smule brugerbetaling. Det koster 200 kr. at deltage i de tre træningsgange. Tilmelding via rtk@resenbro-tennisklub.dk. Der er rundsendt separat mail til nybegynderholdet.

Juniorstævne i STK

Søndag den 28. august deltager nogle af klubbens juniorer i et juniorstævne i Silkeborg Tennisklub, der afvikles igennem Tennis Midt. Vi håber på bedre vejr end da Charlotte drog af sted med tre juniorer til et tilsvarende stævne i juni måned. Uheldigvis kom der en meget kraftig regnbyge fem minutter før stævnet skulle starte, hvilket betød af alle banerne på tennisanlægget havde kæmpe store vandpytter og det endte med at stævnet måtte aflyses. Dog drog flokken så bare ud til vore egne baner, hvor solen skinnede og hvor banerne var tørre og så blev der afviklet lidt småkampe indbyrdes.


I juni måned afviklede klubben en ”nybegynderturnering” startede med en kort gennemgang af spilleregler og pointtælling ved Pia, hvorefter der blev spillet doublekampe med skiftende makkere og modstandere og det blev afsluttet med en pølse med brød. Det var en rigtig hyggelig aften, med mange gode grin og kommentarer, og nybegynderne var blevet meget klogere på pointtælling, placering på banen, tie break og meget mere.


Juni måned bød også på et junior-arrangement, som desværre havde et par afbrud undervejs pga. regnvejret, men så var det godt at der var gode muffins og småkager at spise i ventetiden  (Og mange tak til ”junior-mødrene” bag hjemmebaget). Juniorerne fik dog stiftet bekendtskab med bl.a. et ”scorekort”, og fik spillet lidt småkampe, hvorefter vi afsluttede eftermiddagen med en gang pizzaspisning. 


Traditionen tro bød juni måned også på både dame- og herreaften. Begge aftener havde i år rekordstort deltagerantal - rigtig dejlig at se! Dameaften bød på hele 12 deltagere, hvoraf halvdelen var nybegyndere og det var faktisk en nybegynder der løb med 1. pladsen – stort tillykke til Lisbeth Larsen. Herreaften havde 7 deltagere.


Fotoalbum!

Klubben har oprettet et billede album, hvor der foreløbig er uploadet billeder fra årets Åbent Hus arrangement samt turneringsarrangement for klubbens nybegyndere, der blev afviklet i juni måned. Tanken er at alle fremtidige billeder også vil komme til at ligge der, og hvis nogle af medlemmerne måske har billeder fra tidligere arrangementer, vil vi også rigtig gerne have dem lagt på.Boldmaskinen - praktisk, tips og triks

lubbens boldmaskine er alle medlemmerne meget velkommen til at bruge, hvis der overholdes nogle få simple regler. Den må alene bruges i tørvejr, i det boldene i fugtigt vejr/regnvejr sætter sig fast. Når boldmaskinen ikke er i funktion skal batteriet altid været taget af og stå til opladning i vores lille klubhus og selve boldmaskinen sættes i stålskuret. Strømforsyningen til materialehuset skal manuel tilsluttes ved tryk på strøm knappen til højre for døren i øverst hjørne. Der arbejdes på at få udarbejdet en lille vejledning i brug af boldmaskinen mht. indstillinger mv., men indtil denne foreligger, kan følgende link studeres

http://www.playmatetennismachines.com.au/contents/en-us/d1_Playmate_Volley_Tennis_Ball_Machine.html 


Klubben har indkøbt diverse bolde, således at det er muligt for medlemmerne at indkøbe til eget brug,  Klubben stiller alene bolde til rådighed ved træningssamlinger.


Og så har vi brug for din hjælp...

Tennisklubben er medarrangør af Byfesten i Resenbro lørdag den 10. september, og i den forbindelse kan vi godt bruge et par hjælpende hænder. Vi står for borddækningen til halfesten lørdag aften, så lørdag morgen fra kl. 8:00 til cirka 10:00 mangler vi et par flittige hænder, ligesom vi står for bartjansen lørdag aften fra 17:45 til 01:00. Endvidere er vore tennisbaner åbne for alle fra kl. 10:00 til 15:00 og alle har her mulighed for at komme og afprøve boldmaskinen eller bare spille lidt på banerne. Har du lyst til at give en hjælpende hånd med enten borddækning, bartjans eller pasning af boldmaskine så send en mail til Hanne på hanne@ikim.dk eller på rtk@resenbro-tennisklub.dk. Klubben får andel i overskuddet fra Byfesten.


Reservér et par timer søndag. d. 6. november

Selv om det er sommer er efterårets dato for banepleje sat, så reserver allerede nu søndag den 6. november til at samle blade på tennisbanerne. Vi slutter baneplejen af med en gang suppe og hyggeligt samvær.


I kan også allerede nu begynde at glæde jer til vinterens tennis i hallen. Vi har fået tildelt haltid hver fredag i tidsrummet kl. 18:00 til 19:00. Første gang er formentlig primo oktober, men nærmere information om dette følger.


Fortsat god sommer til alle, og husk at komme på banerne og få spilletid – kun derved bliver vi alle bedre!

Banerne er fortsat reserveret torsdag aften fra 19:00 – 20:00 til drop-in tennis.