2013

Arkiv 2013

Generalforsamling i Resenbro Tennis Klub


Resenbrohallens cafeområde. Mandag den. 18. marts 2013 kl. 19.00


Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Helle Johansson blev valgt til at udføre hvervet.

    Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Bestyrelsens beretning (ved formand Ivan Mortensen):

    Klubturneringer: Det gik ikke ret godt med turneringen i år. Det har knebet at få afviklet alle kampene. Der var dog en del skader og vejrliget var heller ikke med os.


    Klubmestre.

    Damesingle (ikke afviklet)

    Damedouble: Birgit Vogn og Charlotte Christensen

    Herresingle Kenneth Birkefeldt

    Herredouble: Peter Bækgård og Claus Christensen

    Mixdouble: Bente og Ivan Mortensen


    træning med Birgitte er igen gået godt.

    Der har været træning, både i forår samt efter sommerferien.

    Der afvikles træning med Birgitte igen i år. Der bliver en mindre brugerbetaling på kr. 100,-.


    Der har været soft-tennis i hallen: Fredage i vinter fra kl. 18-19.30, det fortsætter i kommende sæson også.

    Jyllands Ringen - Kurt deltog – tak for indsatsen.

    Byfesten – Deltaget med: Planlægning og passet baren. Endvidere var der åbne tennisbaner. Tak for indsatsen.

    Fremover er vi ikke med til at arrangere. Der sker afregning med sommerfestkomiteen.

    Hegn og net-reparationer pågår også denne sæson.

    Tak til sponsorer: Skolen/Ole som er ikke mere er skoleinspektør. Vi ser om der kan laves aftale med den nye ledelse.

    Tak til Manfred Behn, Ikim Webmaster og Charlotte med hjælpen ved

    Banepleje er sat til mandag den 8. april kl.17.00 og et par timer frem

    Vi skal have fejet banerne, udenoms-arealer og frisket klubhuset op.

    Der serveres pizza mm. Til de fremmødte. Tilmelding ikke nødvendig.

    Man møder bare op... Tak for hjælp til banepleje sidste sæson.

    Standerhejsning: Søndag den 14. april kl. 10:00 spiller vi sæsonen i gang med standerhejsning, kaffe og rundstykker, så kryds datoen af i

    jeres kalender allerede nu. Nye og gamle medlemmer er meget velkommen denne dag.


3. Regnskab for 2012:

    Regnskabet blev fremlagt af Charlotte Christensen.

    Indtægterne og udgifterne er nogenlunde stabile. Årets resultat blev kr. 5304,- efter renteindtægter samt afskrivninger.

    Charlotte Christensen vil sørge for bogføring og udarbejdelse af regnskab og har adgang til netbank på lige fod med kasseren.

    Lisbeth Jacobsen vil fremover tage sig af nøgleudleveringen.


4. Valg af bestyrelse og suppleanter.

    Bestyrelse på valg: Claus Christensen og Louise Dyhr Pedersen

    Der var genvalg til Claus Christensen.(Valgt til Kasserer)

    og nyvalg til Jan R. Sørensen.

    Suppleant på valg: Helle Johansson blev genvalgt


5. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

    Revisor: Louise Dyhr Pedersen og Bente Mortensen

    Suppleant: Hanne Nielsen


6. Behandling af indkomne forslag:

    Jans forslag om gæstemedlemskab blev ikke vedtaget. Vi opfordrer dog

    medlemmer til at indbyde potentielle medlemmer til en gratis prøvetime - eller

    2 prøvetimer- hvis der er interesse.


7. Evt.

    Betaling til benyttelse af cafeen blev drøftet - kr. 3000,- p.a blev aftalt.

    Charlotte modtog gavekort til Matas for hjælp til træning og Kim Nielsen fik fire flasker god vin for hjælp med layout til hjemmeside og nyhedsbreve.

    Aftenen sluttede med et lækkert Pølse/oste-bord


GeneralforsamlingKlubbens generalforsamling er lige rundt om hjørnet og i år afholdes den på en helt almindelig hverdagsaften. Det foregår

mandag aften den 18. marts 2013 kl. 19:00 i Cafeen.


Generalforsamlingen afsluttes med pølse – og ostebord og derfor vil vi rigtig gerne have tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding på mail til

rtk@resenbro-tennisklub.dk senest den 13. marts.

Dagsorden iht. vedtægterne. Øvrige forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Alle er velkomne.


Træning, kontingent mv.


Også i år tilbyder klubben træning ved Birgitte Hostrup mandag eftermiddag/aften. Udover Birgitte som træner arbejdes der pt på at få arrangeret et par træningsarrangementer med en træner

igennem DGI for de mere garvede tennisspillere. Der må

påberegnes lidt brugerbetaling for træning.


Klubben fastholder den ugentlig drop-in dag, som er torsdag.


I uge 22 vil der bliver afviklet en stærk/svag turnering, og der er programsat dameaften mandag den 17. juni og

herreaften tirsdag den 18. juni.Klubbens kontingentpriser forbliver i øvrigt uændret som hedder 750 kr. for seniorer, 400 kr. for juniorer, og et familiekontingent til 1.500 kr.


Banepleje og klargøring af tennisanlægget


Er sat på programmet til mandag den 8. april fra kl. 17:00 og nogle timer frem.

1

Banerne skal fejes, græs på udenoms arealer skal fjernes og klubhus friskes op mv. Vi slutter af med fællesspisning – pizza.

Tilmelding ikke nødvendig. Man møder bare op


Standerhejsning!

Søndag den 14. april kl. 10:00 spilles sæsonen i gang med standerhejsning,

kaffe og rundstykker.