2019

.

Generalforsamling i Resenbro Tennis Klub
Resenbrohallens café-område, søndag den 10. marts 2019 kl. 10(9 deltagere)


 1. Valg af dirigent

Louise Dyhr blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt gennem nyhedsbrev til medlemmerne.


 1. Bestyrelsens beretning ved formand Ivan Mortensen.
  Egne træningssamlinger sæsonen
  Kim Vind har givet træning 4 mandage i april og maj måned.

De to første gange alene for øvede, men de sidste to gange også for begyndere, da vi år har haft stor tilgang af nye medlemmer.

For deltagere i klubturnerings regi har Stine Kirk givet træning to onsdage i juni måned for interesserede. Til kommende sæson 2019 arbejder vi på at få lavet lidt træning for begyndere med Stine som træner.

Martin Brogaard lånte i juni måned vores baner to søndage til brug for junior trænings samlinger for juniorer i Ans og Kjellerup, og i den forbindelse var der også været et par juniorer fra vores egen klub, der deltog.


Køb af tennisudstyr:

Torsdag den 17. maj var der arrangeret at In Sport fra Aarhus kom forbi tennisanlægget med en bus fuld af ketcher, sko, tasker mv. Vejret var forrygende, og vi havde også inviteret Sejs Tennisklub til at kigge forbi. Der blev prøvet tennisnederdele i stor stil og arrangementet var velbesøgt.


Lokal turneringsaften
Dameaften med tapas & rødvin og herreaften med pizza & øl.
Vinder dameaften:

 1. plads gik til Jette Bringsjord

 2. plads gik til Sofie Christensen

 3. plads gik til Bente Mortensen og Helle Johanson


Turneringer:
Klubmestrene for sæsonen 2018 nåede vi ikke og lykønske i efteråret, ligesom ikke alle kampe blev færdigspillet, men der er blevet fundet følgende vindere ud fra de spillede kampe:
Herre Single Niels Jørgen Kjeldgaard
Herre Double Peder Bækgaard og Claus Christensen
Dame Double Helle Johansson og Lisbeth Larsen
Mix Double Charlotte og Claus Christensen
Dame Single Charlotte Christensen
Claus vil komme med et oplæg til en ny form for klubturnering, hvor man ikke er så afhængig af om alle får spillet deres kampe eller ej

Haltider i Resenbro Hallen til Soft Tennis:
Det er ikke rigtig muligt at få tildelt haltider når vi søger på normal vis gennem kommunen. Vi får afslag, og højst sandsynlig, forbi vi ikke er flere medlemmer, og tennis ikke er at betragte som en halsport og en vintersport.
Ifm. ansøgning for vintersæsonen 2019/2020 har vi rettet henvendelse til RUIF, om vi evt. kan få/låne to af deres badmintonbaner en hverdagsaften, således at vi løser manglende haltider på denne måde. På de øvrige baner, vil der således være badmintonspillere.

Vi afventer svar fra RUIF, ligesom vi lige skal have fundet ud af om vi skal bruge en eller to baner samt hvilken ugedage det kan være aktuelt. Så vidt vides er det mandag og onsdag der er badminton i hallen. (stiler mod onsdag)


Banerne og Materialehuset:
Vi har ikke tilført nyt sand på banerne sidste år, kun vedligeholdt dem. De trænger efterhånden til at blive skrabet godt af for mos, og tilført sand. Vi har stadig en del sand i containeren, som vi skal have brugt.
Vi har taget tilbud hjem på renovering af belægning, som vi håber, kan blive udført i næste sæson 2020. Der skal arbejdes videre med at indhente tilskud fra kommunen og fonde.
Huset er i udmærket stand, men vi går det efter ved kommende banepleje. Baner og klubhus fik vi lavet nye låse til, gamle nøgler er efterhånden sket. Banepleje er søndag den 7. april kl. 10, og opstart af sæson 2019 er søndag den 28. april kl. 10. Begge dage står klubben for forplejningen.
Se i øvrigt hjemmesiden og Facebook for datoer og tider på arrangementer.
Facebook er en god hjælp til at komme i kontakt med hinanden på, hvis der skal findes en makker til at spille med, eller hvis der skal laves noget på anlægget.

Tak:
Formanden sluttede bestyrelsens beretning med håbet om en god sæson, uden for mange skader, og med godt tennis vejr.
Han takkede for det gode samarbejde i klubben, såvel spillere, bestyrelsesmedlemmer og hjælpere til Banepleje og som sædvanlig ikke mindst til Charlotte der laver et stort arbejde med regnskab, træningsarrangementer og nyhedsbrev.

 1. Regnskab for 2017

Årets regnskab blev fremlagt af Charlotte Christensen. Regnskabet viser et overskud på godt kr. 6200,-. Der var 49 betalende medlemmer i 2018- en stigning på 17 medlemmer!

Budgettet for 2019 viser et overskud på godt kr. 3000,-.

Regnskabet blev godkendt.


 1. Valg af bestyrelse og suppleant

Bestyrelse på valg:

Bestyrelsesmedlem Claus Christensen(-modtog genvalg)

Bestyrelsesmedlem Jan R. Sørensen-(modtog genvalg)

Suppleant Helle Johansson-(ønskede ikke genvalg.)-ny valgt: Susan Nielsen


 1. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Revisorer på valg:

Revisor Louise Dyhr Pedersen

Revisor Bente Mortensen

Revisorsuppleant Henrik Kjøge

-Alle modtog genvalg


 1. Indkomne forslag: ingen forslag.


 1. Evt.


Træning 2019 blev drøftet.-Charlotte kontakter Stine Kirk vedr. træning primært for begyndere- evt. med ekstra time for øvede efter dette.

Poul efterlyste om der evt. kan bookes enetimer(Charlotte spørger om dette er muligt)(egen betaling)


Claus nævnte at padel tennis er i fremgang-og vil undersøge mulighederne for at vi kunne prøve dette.