Forside

RTK

Resenbro Tennis Klub

Vi følger selvfølgeligt de officielle retningslinjer og aflyser hermed generalforsamlingen i Resenbro tennisklub, der var fastsat til onsdag den 18. marts.

Der vil blive udsendt en ny dato senere og bestyrelsen håber at der er forståelse for at det ikke er muligt at indkalde i henhold til vedtægterne.

Betaling af årets kontingent!!!


Senest 1. maj 2020 skal vi have modtaget din kontingent.


Du indbetaler / overfører pengene til


Sydbank, Silkeborg


Kontonr.: 7046 10 87 846


(Husk at opgive indbetalernavn!)


Ved evt. udmeldelse skal du huske at aflevere nøgle og modtage nøgledepositum ret

Der er drop-in tennis


Alle klubbens medlemmer er meget velkommen til at deltage i klubbens drop-in tennis

Mandag og Torsdag fra kl. 18.30, samt Søndag kl. 10 
Udlejning af tennisbanerne


Banerne udlejes på time basis

Pris pr. bane kr. 100,- for første time og kr. 50,- for efterfølgende timer


Henvendelse til Claus eller Charlotte tlf. 30241735 - 30567413

eller de øvrige bestyrelses medlemmer, se under praktiske oplysninger.

Nyheder fra vores facebook side

Resenbro Tennis Klub

Skellerupvej 14, Resenbro, 8600 Silkeborg   -  rtk@resenbro-tennisklub.dk

SS