Forside

RTK

Resenbro Tennis Klub

Midlertidig nedlukning af tennisbanerne


Onsdag den 16 september påbegyndes udskiftning af græsbelægningen på begge tennisbaner, klubbens medlemmer står selv for fjernelse af sand samt kunstgræsset og efterfølgende har vi bestilt firma til at montere ny belægning samt frisk sand, projektet forventes afsluttet i starten af oktober måned, men afhænger at vejret de kommende uger.


Betaling af årets kontingent!!!


Senest 1. maj 2020 skal vi have modtaget din kontingent.


Du indbetaler / overfører pengene til


Sydbank, Silkeborg


Kontonr.: 7046 10 87 846


(Husk at opgive indbetalernavn!)


Ved evt. udmeldelse skal du huske at aflevere nøgle og modtage nøgledepositum ret

Der er drop-in tennis


Alle klubbens medlemmer er meget velkommen til at deltage i klubbens drop-in tennis

Mandag og Torsdag fra kl. 18.30, samt Søndag kl. 10Der er senior træning med Johannes fra ØBG den 13. og 27. august - meld jer til på opslagene på facebook gruppen. Johannes havde desværre ikke mulighed for juniortræning her efter sommerferien.Der afholdes dameaften onsdag den 19. august, hvis der er interesse for det. Tilmelding på opslaget på facebook gruppen.


 
Udlejning af tennisbanerne


Banerne udlejes på time basis

Pris pr. bane kr. 100,- for første time og kr. 50,- for efterfølgende timer


Henvendelse til Claus eller Charlotte tlf. 30241735 - 30567413

eller de øvrige bestyrelses medlemmer, se under praktiske oplysninger.

Nyheder fra vores facebook side

SS

Resenbro Tennis Klub

Skellerupvej 14, Resenbro, 8600 Silkeborg   -  rtk@resenbro-tennisklub.dk