Forside

Resenbro Tennis Klub

Tennisbanerne er klar til spil


Der er som tidligere meldt ud kommet ny flot kunstgræs belægning på banerne, banerne er fejet og der er opsat net på begge baner.


Monteringen af lys er forsinket pga. manglende tilladelser. men vi håber det er klar til Sæson 2021


God fornøjelse på banerne

Nyheder fra vores facebook side

Betaling af årets kontingent!!!


Senest 1. maj 2021 skal vi have modtaget din kontingent.

Du indbetaler / overfører pengene til

Sydbank, Silkeborg       Kontonr.: 7046 10 87 846

(Husk at opgive indbetalernavn!)


Ved evt. udmeldelse skal du huske at aflevere nøgle og modtage nøgledepositum ret

Der er vinter pause i drop-in tennis med opstart ca. 1/5 2021


Alle klubbens medlemmer er meget velkommen til at deltage i klubbens drop-in tennis

Vi mødes Mandag og Torsdag fra kl. 18.30, samt Søndag kl. 10Udlejning af tennisbanerne


Banerne udlejes på time basis

Pris pr. bane kr. 100,- for første time og kr. 50,- for efterfølgende timer


Henvendelse til Claus eller Charlotte tlf. 30241735 - 30567413

eller de øvrige bestyrelses medlemmer, se under praktiske oplysninger.