2016

Generalforsamling i Resenbro Tennis Klub


Resenbrohallens cafeområde.  Mandag den. 16. marts 2016 kl. 19.00

(der var i alt 13 der deltog)

Dagsorden:


1. Valg af dirigent: Loise Dyhr Pedersen blev valgt til at udføre hvervet.

Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Bestyrelsens beretning (ved formand Ivan Mortensen)

Klubturneringer: Dame og herreturnering er afviklet i foråret.

De nye turneringer er, for damerne den 14. juni, og for herrerne er det den 15. juni


Klubmestre 2015 blev i:

Damesingle: Charlotte Christensen

Damedouble: Louise Dyhr og Bente Mortensen

Herresingle: Henrik Kjøge(selvvalgt tendenslodtrækning med Jan)

Herredouble: Jan Sørensen og Henrik Kjøge

Mixdouble: Charlotte og Claus Christensen.

Tillykke til vinderne

Vi afholder også klubturnering i den kommende sæson.


Træning med Birgitte gik hen over foråret og det er endt med at hun har stoppet samarbejdet med os til det kommende år.

Der er i stedet lavet aftale om træningssessioner Claus gennem DGI 4 gange i foråret. Endvidere 4 gange fællestræning med andre klubber.

Vi vil kontakte Resenbro samt Voel skoler og tilbyde Træningsarrangementer(med DGI-træner)

 

Der har været soft-tennis i hallen: Fredage i vinter, og det fortsætter i kommende sæson også.


Banerne er blevet fejet rene i foråret med Jans maskine. Tak for lån af dem. Bagefter blev der fyldt en masse nyt sand på.

Hegn og net-reparationer pågår også i den kommende sæson.

Lige nu er der hårdt brug for at hegnet bliver istandgjort. Det har Manfred lovet at gøre, inden sæsonen starter!


Det samme er gældende for huset, der skal vi have sat nye udhængsbrædder på. Det gør vi i forbindelse med baneplejen, som er søndag den 17. april kl.9.00! Vi mødes der til morgenkaffe og efterfølgende frokost.


Vi skal have rengjort hus, fejet banerne, kørt nyt sand på og renset vores udenoms-arealer. Alle medlemmer er meget velkommen til at møde frem og hjælpe til. Der er ikke tilmelding nødvendig. Man møder bare op...

En stor tak for hjælp til jer der mødte op til med banepleje i sæsonen der er gået.


Slåmuren ved Multibanen er til fri afbenyttelse for klubbens medlemmer.

Vi har undersøgt ejerskabet. Det er skolens. Men vi foreslår skolen at vi holder den med streger og maling. Så må vi se hvad de siger til det!


Skiltning til banerne: Der er sendt en forespørgsel til Materielgården at vi ønsker skiltning ved indkørsel fra Skellerupvej, samt henvisning til banerne på skiltet der er monteret på hallen, ved P pladsen.


Ny sæsonstart er mandag den 2. maj kl. 18:00 spiller vi sæsonen i gang med åbne baner. Nye og gamle medlemmer er meget velkommen denne dag.

Alle datoer og tider er sat på hjemmesiden også.

Til slut en tak til alle medlemmer, for den forgangne sæson, samt til de der støtter op omkring klubben.3. Regnskab for 2015

Regnskabet blev fremlagt af Charlotte Christensen.

Årets resultat blev kr.1632,00 efter renteindtægter samt afskrivninger.

Budgettet for 2016 fremviser et mindre overskud på knap kr. 2000,-

Vi arbejder p.t med at genplacere vores likvide kapital på godt kr. 300.000,- bedst muligt.

Regnskabet blev godkendt.

Charlotte Christensen vil fortsat sørge for bogføring og udarbejdelse af regnskab og har adgang til netbank på lige fod med kassereren.


4. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelse på valg:

Formand Ivan Mortensen - modtog genvalg.

Bestyrelsesmedlem Erik Dalgas - modtog genvalg.


Konstituering af bestyrelsen blev drøftet: Der er opbakning til at ændre paragraf 11 så bestyrelsen konstituerer sig selv efter Generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder ændringsforslag til dette til næste Generalforsamling


5. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Revisor på valg:

Louise Dyhr Pedersen-modtog genvalg

Bente Mortensen-modtog genvalg


Suppleant er vakant


6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag


7. Evt.

Klubben har en Facebookside. Medlemmerne er meget velkommen til at dele vores side/tilbud med interesserede.


Jesper foreslog at arrangere møder/kampe med andre klubber-der er opbakning til at man gerne må tage initiativ til dette (Charlotte undersøger nærmere om DGI har forslag til fælles arrangementer)


Klubkampe afholdes mandage og onsdage.

” Drop-in tennis” er tirsdage kl. 18.30 til kl.? og søndage kl. 10.00 til kl.?.


Aftenen sluttede med et udsøgt Pølse/oste-bord(Indkøbt af Jan)