2015

Arkiv 2015

Nyhedsbrev februar 2015Foråret og den udendørs tennissæson nærmer sig med hastige skridt, men inden vi sådan for alvor kan komme i gang håber vi at se jer til nedenstående:


    Den årlige generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl 19:00 – gerne tilmelding senest den 18. marts af hensyn til forplejning,

    Banepleje søndag den 19. april 2015 kl. 10:00 - kaffe og rundstykker til de fremmødte. Vi håber på især stærke mandekræfter, da der er mange sækker sand der skal fordeles ud, så mød gerne talstærkt op!

    Åbent hus og træningsstart mandag den 27. april kl. 18:00


 


Og ovenstående i lidt mere uddybende form:


Generalforsamling

Klubbens generalforsamling afholdes onsdag den 25. marts 2015 kl. 19:00 i Cafeén.

Vi håber at se rigtig mange af klubbens medlemmer. Det vil være rigtig rart med nye ideér og friske kræfter omkring planlægning af træning, drop-in tennis, hjemmeside mv.  Dette betyder ikke nødvendigvis en plads i bestyrelsen, men bare en hjælpende hånd. Mød op til generalforsamlingen og kom med input, eller bare for at få et par hyggelige timer!

Efter generalforsamlingen bydes der på pølse– og ostebord  og derfor vil vi gerne have tilmelding til generalforsamlingen, men har man ikke lige fået sig tilmeldt, så kom endelig alligevel - der er altid til et par stykker mere.

Evt. tilmelding på mail til rtk@resenbro-tennisklub.dk senest den 18. marts.

 

Træning/spil i kommende sæson

Vi har igen tilsagn fra Birgitte Hostrup, og det er stadig mandag aften vi træner. Juniorerne er på om eftermiddagen og begynder og seniorer fra ca. 17:30 og frem til mørkets frembrud. Nærmere info omkring endelig holddeling og tidspunkter, men vi hører rigtig gerne fra jer med jeres mening/holding til holddeling og Birgitte har efterspurgt jeres ønsker til træningsemner, så kom endelig på banen!


I kommende sæson vil vi igen forsøge at have mere fokus på søndagstennis, og også drop-in tennis om torsdagen. Alle der har tid og lyst møder op, og så spilles der med dem der nu er kommet.


Klubturnering i samme form som sidste år kommer også på programmet, og  vi forsøger også at få afviklet en stærk/svag turnering henover sæsonen, evt. med fælles grill og hygge som afslutning. Den årlige dame- og herreaften i juni måned er selvfølgelig også programsat, så damerne kan allerede nu reserver tirsdag den 16. juni og herrerne onsdag den 17. juni.Banepleje - den kommer vi ikke uden om ..........

Banerne skal klargøres og i år vil det sige, at der skal nyt sand på og det sker søndag den 19. april fra kl. 10:00, hvor vi starter med kaffe og rundstykker. Jo flere vi er, jo hurtigere går det og jo flottere bliver det! Udover nyt sand på banerne skal  vi igennem udenoms arealerne og klubhuset skal have en forårstur.

Tilmelding ikke nødvendig. Man møder bare op ……

OG så skulle vi gerne være klar til at tage banerne i brug og byde såvel nye som gamle medlemmer velkommen til sæsonen 2015!

HUSK - åbent hus mandag den 27. april fra kl. 18:00, hvor vi sammen aften også starter træning op. Tag gerne en nabo, ven, arbejdskollega med!Og så har tennisklubben fået ny hjemmeside! Vi har været nød til at lave en helt ny, idet den gamle desværre ikke længere kunne vedligeholdes. Vi har forsøgt at opbygge den lidt i stil med den gamle, dog formår vi ikke helt at lave den så professionel som den tidligere. Til gengæld kan vi få den opdateret nogle flere gang hen over sæsonen, og hvis der er nogle der har ideer og ønsker til indhold eller opslag, så kom endelig med den. Hjemmesiden tilgås på adressen www.resenbro-tennisklub.dk, og her kan du bl.a. læse at kontingentet er uforandret og hvordan du indbetaler dette!


I øvrigt kan E-magasinet spiltennis.nu tilgås på adressen http://emagasin.spiltennis.nu/ der bl.a. fortæller om Lise Nørgaard som et stor, stor tennisfan!


Vi se på banerne !


Mange tennishilsner fra bestyrelsen i RTK

Generalforsamling i Resenbro Tennis Klub


Resenbrohallens cafeområde.  Mandag den. 25. marts 2015 kl. 19.00


Dagsorden:


1. Valg af dirigent:  Louise Dyhr Pedersen blev valgt til at udføre hvervet.

Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Bestyrelsens beretning (ved formand Ivan Mortensen)

Klubturneringer: Dame og herreturnering blev som sædvanligt afviklet i foråret.

Datoer for klubturneringer i år er: for damerne den 16. juni, og for herrerne er det den 17. juni


Klubmestre blev fundet ved finalestævne i september.

Damesingle: Charlotte Christensen

Damedouble: Louise Dyhr og Bente Mortensen

Herresingle: Ulrik Rau

Herredouble: Jesper Petersen og Niels Jørgen Kjeldgaard

Mixdouble: Charlotte og Claus Christensen

Vi afholder også klubturnering i den kommende sæson.


Træning med Birgitte er igen gået godt. Der har været træning, både i forår samt efter sommerferien.

Der afvikles træning med Birgitte igen i år. Tak til Charlotte for hjælp ved træning.

 

Der har været soft-tennis i hallen: Fredage i vinter, og det fortsætter i kommende sæson også.


Hegn og net-reparationer pågår også i kommende sæson.

Endvidere er der gang i at beskære træer rundt om banerne lige nu.


Banepleje er sat til søndag den 19. april kl.10.00, hvor vi skal have fejet banerne, kørt nyt sand på, renset vores udenoms-arealer og frisket klubhuset op.

Der vil være forplejning til de fremmødte. Tilmelding ikke nødvendig. Man møder bare op... Tak for hjælp til banepleje sidste sæson.


Mandag den 27. april kl. 18:00 spiller vi sæsonen i gang med åbent hus, hvor vi tager boldkanonen frem og spiller med hinanden. Vi får en snak med vores træner, Birgitte, og starter træningen op ved samme lejlighed.

Nye og gamle medlemmer er meget velkommen denne dag.

Til slut en tak til alle medlemmer, for den forgangne sæson, samt til de der støtter op omkring klubben.

En kondolence gives til Ingolf Christensens familie. Ingolf døde sidste torsdag. Ingolf har altid bakket op om vores klub.
3. Regnskab for 2014

Regnskabet blev fremlagt af Charlotte Christensen.

Indtægterne og udgifterne er nogenlunde stabile. Årets resultat blev kr. 5.178 efter renteindtægter samt afskrivninger.Der er balance i driften- efter budgettet for 2015.

Charlotte Christensen vil sørge for bogføring og udarbejdelse af regnskab og har adgang til netbank på lige fod med kasseren.


4. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelse på valg:Claus Christensen(kasserer) og Jan R Sørensen

Der var genvalg til dem begge. Claus blev valgt til kasserer

Suppleant på valg: Helle Johansson. Helle blev genvalgt


5. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Revisor:Louise Dyhr Pedersen og Bente Mortensen

Suppleant:  Jytte Dalgas


6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag


7. Evt.

Der var opfordring til at klubbens medlemmer tilmelder sig klubbens  Facebook gruppe- for dem der har denne mulighed. Den hedder Resenbro Tennisklub.


Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at se på mulighederne for at opføre en slåmur: Henrik Kjøge, Jesper Pedersen, William Sørensen og Jan Sørensen(tovholder)


Opfordring til at komme til Drop-in tennis: torsdage kl. 19.00-kl.? og Søndage kl. 10.00 –kl.?Aftenen sluttede med et lækkert Pølse/oste-bord.


Referent: Erik Dalgas