2012

Arkiv 2012

Referat af generalforsamling i Resenbro Tennis Klub


Resenbrohallens cafeområde. Fredag den. 23. marts 2012 kl. 18.00


Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Hanne Nielsen blev valgt til at udføre hvervet.

Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Bestyrelsens beretning (ved formand Ivan Mortensen):

    Klubturneringer (Claus ligger forslag til drøftelse frem i aften for hvordan vi skal lave turneringen i år).

    Klubmestre.: Damedouble vinder Pia & Helle

    Medlemstal er lidt faldende i år

    Træning med Birgitte er gået godt.

    Trænings-kickstart for medlemmer (Charlotte vil drøfte det under forslag).

    Træning forår/sommer med Birgitte igen i år.

    Softtennis i hallen: Fredage i vinter fra kl. 18-19.00.

    Jyllands Ringen - Kurt deltog – tak for indsatsen.

    Byfesten – Deltaget med: Planlægning, kagebagning, borddækning + passe baren. Endvidere var der åbne tennisbaner. Tak for indsatsen.

    Hegn og net-reparationer pågår også denne sæson.

    Tak til sponsorer: Skolen/Ole, Manfred Behn, Ikim Webmaster, HBLVine.

    Standerhejsning den 15. April Standerhejsning:

    Søndag den 15. april kl. 10:00 spiller vi sæsonen i gang med

    standerhejsning, kaffe og rundstykker, så kryds datoen af i Jeres

    kalender allerede nu. Nye medlemmer er meget velkommen denne

    dag.

    Tak for hjælp til banepleje. Bestyrelsen anmoder medlemmerne om

    større fremmøde til praktiske opgaver.

    Banepleje er sat til mandag og tirsdag uge 13 fra kl.17.00 og et par

    timer frem

    Vi skal have fejet banerne, udenoms-arealer og frisket klubhuset op.

   Der serveres pizza mm. Til de fremmødte. Tilmelding ikke nødvendig.

    Man møder bare op...


3. Regnskab for 2011:

    Regnskabet blev fremlagt og godkendt.


4. Valg af bestyrelse og suppleanter.

    Bestyrelsen : Ivan Mortensen (formand) og Erik Dalgas blev genvalgt

    Suppleant: Helle Johansson blev genvalgt

    Charlotte Christensen sørger fortsat for bogføring og udarbejdelse af

    regnskab og har adgang til netbank på lige fod med kasseren.


5. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

    Revisor: Tina Sørensen

    Bente Mortensen

    Suppleant: Hanne Nielsen


6. Behandling af indkomne forslag:

    Forslag om ny turneringsform overlades til Claus at udforme ud fra debat.

    Forslag til træningsaftener overlades til Charlotte at planlægge ud fra debat.


7. Evt.

    Aftenen sluttede med et lækkert Pølse/oste-bord


    Erik Dalgas (sekretær)
Tennisklubben ønsker god sommer til alle!


En del af kampene til årets klubturnering er færdigspillet, men der mangler dog stadig en del, men mon ikke de alle bliver spillet færdig hen over sommerferien.


Alle kampene skal være færdigspillet senest uge 32. Finalerne bliver spillet lørdag den 18. august kl. 10:00 med efterfølgende grillfest med pølser mv. Mere information om dette senere.


Er du turist, eller bare ikke medlem af klubben og ønsker at leje en bane i en time eller to - tag kontakt til et bestyrelsesmedlem!


Klubben tilbyder også træning efter sommerferien, og vi har også efterårs- og vintertræning i hallen - mere information om dette senere.


Tennis sommerhilsner fra bestyrelsen.


Så er sæsonen i gang!Baneplejen er veloverstået med super, super tilslutning

– 20 personer med børn! Tusind tak for det!

se billeder.


Der er indkøbt nyt bord/bænke sæt, nye net til begge baner og nye bolde, så det er bare med at få fundet ketcheren frem og komme i gang.


Kontingentindbetaling:

Senest 1.maj 2012 skal vi have modtaget dit kontingent.

Nye medlemmer dog senest 1. juni 2012. Se priser her.


Husk:

Standerhejsning søndag den 15. april fra kl. 10-12. Der er rundstykker med kaffe/the til alle. Både nye og gamle medlemmer er velkomne.

23. april kl. 16:00 – træningsstart for juniorer

23. april kl. 17:30 – træningssamling for de meget øvede

23. april kl. 19:00 – træningsstart for let øvede

30. april kl. 17:30 – træningsstart for begynder
Kære tennisvenner!Vintergækker, erantis mv. skyder frem og lige om lidt skal en ny udendørs tennissæson også spilles i gang. Håber I er friske til en dejlig ny sæson!


De sidste par sæsoner har vi satset meget på erhvervelse af nye medlemmer – I år har vi besluttet at vi vil bruge det meste af ”krudtet” på Jer, der er medlemmer. Det håber vi at I vil bakke op omkring og derfor komme til generalforsamlingen, hvor I kan komme med Jeres gode ideer og input, således at vi bruger ”krudtet” rigtigt.


Vi har igen i år hyret Birgitte Hostrup ind som træner om mandagen i april, maj og juni måned. Træningstiderne skal vi have fordelt ud, så vi for mest glæde af dem, så allerede på nuværende tidspunkt vil vi gerne bede Jer om en tilbagemelding, så vi har et overblik over, hvem der ønsker træning i kommende sæson. Dette gælder både jer, der har slået til en tennisbold i et enkelt eller to år, men også jer der har slået til den i 15 eller 20 år. Vi skal også have en tilbagemelding fra alle juniorer.   


Banepleje og klargøring af tennisanlægget:

Det kommer vi jo ikke uden om, så næste vigtige dato er baneplejemandag den 26. marts fra kl. 17:00 og nogle timer frem. Jo flere vi er, jo hurtigere går det og jo flottere bliver det! Banerne skal fejes, udenoms arealer og klubhus friskes op mv. Vi slutter af med fællesspisning – pizza.

Tilmelding ikke nødvendig. Man møder bare op ……


Standerhejsning:

Søndag den 15. april kl. 10:00 spiller vi sæsonen i gang med standerhejsning, kaffe og rundstykker, så kryds datoen af i Jeres kalender allerede nu. Nye medlemmer er meget velkommen denne dag.