2014

Arkiv 2014

Resenbrohallens cafeområde.  Mandag den 25. marts 2014 kl. 19.00


Dagsorden:


1.Valg af dirigent: Louise Dyhr Pedersen blev valgt til at udføre hvervet.

Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Bestyrelsens beretning (ved formand Ivan Mortensen):

•Træning:

Juniorer – 6 medlemmer deltog og herudover gæstevisit af et par nye interesserede et par gange.

Alle juniorerne blev trænet samtidig frem til sommerferien, men pga for stor alders- og niveau spredning på dem, blev træningen efter sommerferien opdelt i ”elite-junorer” og øvrige juniorer og dette fungerede bedre.

Begyndere – her var der 8 spillere on and off gennem sæsonen

Let øvede – også 8 spillere her on and off gennem sæsonen

Øvede – 5 spillere

I alt deltog således 27 af klubbens medlemmer i træningen.


Klubben kan igen i år tilbyde træning med Birgitte Hostrup og klubben forventer at der vil være juniortræning, begyndertræning og fortsætter- træning. Forventet start primo maj.


•Klubturnering:

Puljekampe der blev afviklet løbende hen over sommeren, med finaledag i forbindelse med klubbens jubilæumsreception, men det er svært og få afviklet finale kampene på samme dag, så kommende sæsons klubturnering bliver efter et andet koncept.

På finaledagen i forbindelse med jubilæumsreceptionen blev følgende kampe spillet: Damesinglen som stod mellem Britt Sparvath og Charlotte Christensen blev vundet i to sæt af Charlotte.

Mixdouble stod mellem Charlotte og Claus Christensen mod Lisbeth Larsen og Henrik Kjøge. Kampen blev vundet af Charlotte og Claus.

Damedouble stod mellem Louise Dyhr og Bente Mortensen mod Birgit Pedersen og Charlotte Christensen. Louise og Bente trak det længste strå i en meget jævnbyrdig kamp i tre sæt.

Herresingle finalen skulle have stået mellem Ulrik Rau og Erik Dalgas. Kampen blev dog ikke spillet.

Herredouble skulle stået mellem Ulrik Rau og Preben Niebuhr mod Peder Bækgaard og Claus Christensen. Kampen blev dog ikke spillet.


•Der har været soft-tennis i hallen: Fredage i vinter fra kl. 18-19.00. Vi fortsætter også i den kommende sæson.

•Klubben er tilmeldt DTF som klub under 50 medlemmer, deraf et billigt kontingent, samt en velkomstgave på 8 Prince-ketchere.

•Hegn og net-reparationer pågår også denne sæson. Metalrør blev sponseret af Jan Sørensen( Sønnen Willian hjalp med at skære rør)

•Skolen holder arealet rundt om banerne, og vi har lavet aftale med kommunen at vi kan få sand, til banerne uden beregning, når dette skal skiftes.

•Banepleje opstart søndag den 23. marts, hvor vi bl.a ryddede træer langs bane 2. Endvidere mandag den 7. april kl.17.00 og et par timer frem. Her mødes og fejer banerne og frisker klubhuset op. Der serveres pizza mm. Til de fremmødte. Tilmelding ikke nødvendig. Man møder bare op...

•Standerhejsning: Klubben har tilmeldt sig den landsdækkende ”Tennissportens Dag” som afvikles lørdag den 3. maj kl. 14 til 16, hvor alle har mulighed for prøve tennisspillet af. Alle er velkomne!

•Aktiviteterne i år kan følges på hjemmesiden. Vi holder de sædvanlige arrangementer i år, som vi plejer. Dame- og herreturnering, en stærk/svag turnering samt klubturnering.

•Tennisklubben siger tak til Skolen, Manfred Behn, iKim Webmaster og Charlotte med hjælpen ved træning. Tak til Lisbeth for medlemsregistrering. Liv og Kenneth for at skaffe familiemedlemmer. Tak til medlemmer der har hjulpet med banepleje i sidste sæson, samt alle der bakker op om vores lille klub.


3. Regnskab for 2013:

Regnskabet blev fremlagt af Charlotte Christensen.

Indtægterne og udgifterne er nogenlunde stabile. Årets resultat blev kr.18.650,00 efter renteindtægter samt afskrivninger.-Efter nogle ekstraordinære indtægter. Der er nogenlunde balance i driften.-også for budgettet for 2014.

Charlotte Christensen vil sørge for bogføring og udarbejdelse af regnskab og har adgang til netbank på lige fod med kasseren.


4. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Bestyrelse på valg:    Erik Dalgas og Ivan Mortensen

    Der var genvalg til begge.


Suppleant på valg:Helle Johansson blev genvalgt


5. Valg af revisorer og revisorsuppleant.


Revisor:            Louise Dyhr Pedersen og Bente Mortensen

Suppleant:                        Hanne Nielsen.


De blev alle genvalgt.


6. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag


7. Evt.: -ingen kommentarer.


Aftenen sluttede med et lækkert pølse-/oste-bord.


2014 Forår


"Tennis er for alle” - deltag i Tennissportens Dag i Resenbro Tennis Klub


Lørdag den 3. maj 2014 kommer til at stå i tennissportens tegn, idet Resenbro Tennis Klub og godt 150 andre tennisklubber over hele landet arrangerer Tennissportens Dag i samarbejde med Dansk Tennis Forbund.

Resenbro Tennis Klub inviterer til sjov, introduktion og instruktion på banerne fra kl. 14 til 16.

Tennis er for alle uanset alder og niveau, og vi ser frem til at åbne banerne for en masse nysgerrige mennesker på Tennissportens Dag.

Det er gratis at deltage, og man kan låne en tennisketsjer i klubben. Ifm. arrangementet er det i øvrigt muligt at købe en god senior begynderketcher til kun 200 kr. (begrænset antal).

Læs mere om Tennissportens Dag på www.spiltennis.nu.

For yderligere oplysninger kontakt venligst bestyrelsesmedlemmerne

Claus Christensen og Jan Sørensen.


Træning

I lighed med tidligere år tilbyder klubben træning til såvel nybegyndere som øvede.

Træningen starter i år lidt senere op end tidligere år, idet klubbens træner Birgitte Hostrup skal deltage i et Verdensmesterskab i tennis for seniorer ultimo april/primo maj i Florida og først er tilbage i DK til opstart af træning mandag den 12. maj 2014.

Juniorer træner fra kl. 16:00 til ca. 17:00 og seniorer træner fra kl. 18:00.

Ønsker du træning,så kontakt gerne Charlotte Christensen på mailen rtk@resentro-tennisklub.dk for nærmere info.

Klubbens nuværende seniorer starter dog op med tennisspillet fra mandag den 28. april kl. 18:00."


"Planlagte aktiviteter:


Drop-in tennis hver søndag formiddag - hør/læs nærmere i klubben

Dameaften tirsdag den 17. juni kl. 18:00

Herreaften onsdag den 18. juni kl. 18:00

Stærk/svag turnering lørdag den 29. september kl. 14:00 med efterfølgende fællesspisning
     

2014 Vinter


GENERALFORSAMLING


Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 i Cafeen.

Dagsorden iht. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afsluttes med pølse- og ostebord, så derfor tilmelding senest den 18. marts på mailen rtk@resenbro-tennisklub.dk


FORÅRSKLARGØRING AF BANER

Banerne og anlægget skal klargøres til kommende sæson og i år er der programsat to x banepleje.

Første etape er søndag den 23. marts 2014 kl. 10:00,

hvor der gerne skal klares det lidt grovere, såsom træfældning og klargøring til fliselægning. Bestyrelsen håber på at især mændene møder frem denne dag. Der bydes på rundstykker og kaffe.

Anden etape er mandag den 7. april kl. 17:00,

hvor banerne skal fejes og materialehuset skures!

Der afsluttes med fælles pizzaspisning for veludført arbejde!


“TENNISSPORTENS DAG”

Klubben har tilmeldt sig den landsdækkende ”Tennissportens Dag” som afvikles lørdag den 3. maj kl. 14 til 16, hvor alle har mulighed for prøve tennisspillet af. Alle er velkomne!


Klubben kan igen i år tilbyde træning med Birgitte Hostrup og klubben forventer at der vil være  juniortræning, begyndertræning og fortsætter- træning.

Start primo maj.